sábado, 16 de octubre de 2010

NAUFRAGOS HAS TER MOITA SORTEIR AL PROGRAMA ANTERIOR

Náufragos - 93
Vida por vida, primeiro a miña, non é raro escoitar esta frase na boca da xente cando queren salvarse dunha situación, en Galego con curso o alumnado terá que demostrar o seu poder de convicción diante da clase, nunha situación de vida ou morte os motivos para persuadir aos compañeiros teñen que ser de nota; estudaremos as perífrases modais: desiderativas e de obriga, e repasaremos a formación das comparativas.

No hay comentarios: