jueves, 4 de noviembre de 2010

ENTREVISTADO POR VOSTEDE POR AQUIIR AL PROGRAMA ANTERIOR

Entrevistado por ....- 106
No programa de Galego con curso o alumnado terá que demostrar as súas habilidades xornalísticas e entrevistar a un personaxe famoso, que cara coñecida nos virá visitar? Ademais traballaremos con palabras que presentan os prefixos -i-, -in-, e -im-, aprenderemos palabras que se escriben con v e outras con b e lembraremos a acentuación e a formación do plural das palabras que rematan no sufixo -ble ou -bel.

E vostede por aquí? - 107
Repartirase de novo un premio na clase de Galego con curso mais antes temos que ir facer un recadiño a un salón de beleza, os concursantes terán que representar unha situación moi peculiar e divertida e acompañaranos de novo algún personaxe famoso. Aprenderemos léxico que se escribe coa sílaba -ca fronte a -cua e outra que o fai en -ga fronte a -gua, ademais estudaremos o pretérito de indicativo do verbo estar e andar.

No hay comentarios: